• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Welkom by die webutiste van die NG Kerk Windhoek-Oos.

Die gemeente is in 1960 gestig en sedertdien het die Here ons op ‘n wonderlike pad gelei. Maak jouself tuis en lees gerus meer hieroor. Nog wonderliker selfs, is die opwindende gedagte dat hierdie selfde Here ons agter Hom aan, die toekoms in, roep en lei. Ook daaroor kan jy hier meer te wete kom. Kuier gerus hier onder ‘n bietjie verder, kontak ons vir enige navrae … en kom kuier by ons.

Roepingsvormende gewoontes

Golfdag Vorms

Inskryfvorm  Sponsorship Request 

...

..

ONS VERWELKOM ALLE MENSE           

Donderdag, 16 Februarie 2017 kuier ons dames saam by Windhoek-Oos se kerksaal .   Die gasspreker is Mevrou Joey Dreyer.   Bring gerus jou vriendinne saam.

Dit begin 18:30 en daar sal ook’n gratis ete wees.   Indien jy iets anders as sap verkies, kan jy dit saam bring.                                                                                                                       

RSVP:  Maandag 13 Februarie

 Kerkkantoor  061  234 885

Hierdie week se program

Sondag 26 Februarie 2017

 

09:00 Erediens (Kerkraadsbevestiging) gelei deur Andre Louw

 

Verheerlikingsondag

 

Deurkollekte vir die onthaal diensgroep

 

Dinsdag 28 Februarie 2017

17:30 Saalerediens vergadering in die konsistorie

 

Woensdag 1 Maart 2017

09:00   Besprekingsgroep in die saal

17:30   Acts-leierbyeenkoms in die konsistorie

18:30   Aswoensdagerediens gelei deur Hestie Hay

 

Volgende Sondag....5 Maart 2017

09:00 Erediens (doop) gelei deur Andre Louw

Biddag vir Sauyemwa

Spesiale kollekte vir Diensgroep vir Gasvryheid

10:10 Junior Kategese

17:30 Junior Acts

18:30 Acts

 

Waar is ons?